انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات:

31 تير ماه 1398

31 مرداد ماه 1398

8 شهريور ماه 1398

اعلام نتايج:

15 مهر ماه 1398

30 مهر ماه 1398

ارسال نسخه نهايي مقالات:

30 مهرماه 1398

10آبان ماه 1398

مهلت ثبت نام زود هنگام:

10 آبان ماه 1398
20 آبان ماه 1398

تاريخ کنفرانس:

28-30 آبان ماه 1398

مهلت ثبت نام کارگاه ها:

20 آبان ماه 1398

مهلت ارسال پيشنهاد کارگاه آموزشي:

15 تير ماه 1398

15 مرداد ماه 1398


   

فراخوان مقالات

همايش بين المللي آموزش مهندسي ايران (IICEE) کنفرانسي است که هر دو سال يک بار با هدف ارائه نوآوري هاي پژوهشي در زمينه آموزش مهندسي برگزار مي شود.IICEE 2019  با موضوع اصلي "گذر از کميت به کيفيت در آموزش مهندسي" ششمين همايش در اين زمينه بوده که دانشگاه فردوسي مشهد مفتخر به ميزباني آن در سال 1398 است.
محورهاي همايش
•    بين‌المللي سازي آموزش مهندسي
•    توجه به حفاظت از محيط زيست و ارتقاي کيفيت زندگي در آموزش مهندسي
•    طراحي و بهبود محتواي برنامه‌هاي درسي درآموزش مهندسي
•    ترکيب آموزش مهندسي با علوم اجتماعي و مديريتي
•    ارتقا اخلاق در آموزش مهندسي
•    چالش‌ها و راه حل‌ها در ارتباط با برنامه‌ريزي و اجراي آموزش مهندسي
•    بررسي هاي موردي در آموزش مهندسي
•    مستندسازي تجربيات در آموزش مهندسي
•    تقويت ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه با هدف بهبود آموزش مهندسي
•    استفاده از شيوه‌هاي نوين تدريس و ارزشيابي در آموزش مهندسي
•    پژوهش و دستاوردها در زمينه يادگيري، آموزش و ارزيابي
•    گذر از توسعه‌ي کمي به کيفي در آموزش مهندسي

ارائه مقالات
مقالات پذيرفته شده، توسط نويسنده (نويسندگان) در نشستي ارائه خواهند شد.

ارسال مقالات
مقالات بايد دربرگيرنده يافته هاي نوين پيرامون موضوع کنفرانس و محورهاي فوق (و نه محدود به آن ها) بوده و قبلا منتشر نشده باشند. اين مقالات توسط داوران متخصص از لحاظ کيفيت و مرتبط بودن با موضوع کنفرانس بررسي خواهند شد. جزييات درباره فرمت مقالات را مي توانيد از اين قسمت دريافت کنيد:

رديف عنوان دريافت
1 Template for Preparing Papers for the 6th Iran International Conference on Engineering Education download_icon_png_5
2 الگوي آماده‌سازي مقالات ششمين همايش بين‌المللي آموزش مهندسي ايران download_icon_png_5

آدرس همايش

 براي هر گونه سوال درباره کنفرانس IICEE2019 مي توانيد از مسيرهاي ارتباطي زير استفاده کنيد:

مشهد - ميدان آزادي - دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده مهندسي - دبيرخانه ششمين همايش آموزش مهندسي ايران

تلفن: 05138806104

رايانامه: iicee2019@um.ac.ir

حاميان
logo isc_logo2 logo__1_ logo_1 a9


  تعداد بازدید کنندگان :71873
©2016 Ferdowsi University of Mashhad.