تمهيدات کنفرانس براي سفر مهمانان

فرستاده شده توسط : admin در دوشنبه 15 مهر 1398 - 17:57
PostNuke
پيرو هماهنگي هاي انجام شده با شرکت حمل و نقل ريلي رجا، تسهيلاتي جهت سفر مهمانان کنفرانس در نظر گرفته شده است. جزئيات اين تسهيلات به زودي اطلاع رساني خواهد شد.