انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات:

31 تير ماه 1398

31 مرداد ماه 1398

8 شهريور ماه 1398

اعلام نتايج:

15 مهر ماه 1398

30 مهر ماه 1398

ارسال نسخه نهايي مقالات:

30 مهرماه 1398

10آبان ماه 1398

مهلت ثبت نام زود هنگام:

10 آبان ماه 1398
20 آبان ماه 1398

تاريخ کنفرانس:

28-30 آبان ماه 1398

مهلت ثبت نام کارگاه ها:

20 آبان ماه 1398

مهلت ارسال پيشنهاد کارگاه آموزشي:

15 تير ماه 1398

15 مرداد ماه 1398


   

کميته ها

اعضاي کميته علمي:

رديف نام و نام خانوادگي دانشگاه- رشته
1 دکتر گودرز احمدي Clarkson University - مهندسي مکانيک
2 دکتر محمود احمديان صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- مهندسي برق
3 دکتر علي اشرفي زاده صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- مهندسي مکانيک
4 دکتر رضا امامي University of Toronto - مهندسي هوافضا
5 دکتر عباس بازرگان تهران- علوم تربيتي
6 دکتر مهدي پناهي فردوسي مشهد - مهندسي شيمي
7 دکتر محمد حسن پنجه شاهي تهران - مهندسي شيمي
8 دکتر حميدرضا پوررضا فردوسي مشهد- مهندسي کامپيوتر
9 دكتر رضا حسيني ابرده صنعتي اميركبير- مهندسي مكانيك
10 دکتر ملودي خادم ثامني علم و صنعت ايران- مهندسي راه آهن
11 دکتر حبيب رجبي مشهدي فردوسي مشهد - مهندسي برق
12 دکتر عباس رسول زادگان فردوسي مشهد - مهندسي کامپيوتر
13 دکتر فرزاد دهقانيان فردوسي مشهد - مهندسي صنايع
14 دکتر جواد ساده فردوسي مشهد - مهندسي برق
15 دکتر زهره شهبازي University of Toronto, Scarborough - رياضي
16 دکتر سمانه صاحبيان فردوسي مشهد - مهندسي مواد
17 دکتر محمد جواد عابديني شيراز- مهندسي عمران
18 دکتر محمد کارآموز تهران- مهندسي عمران
19 دكتر محمود كمره اي تهران- مهندسي برق
20 دکتر نصرت اله گرانپايه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- مهندسي برق
21 دکتر رضا لطفي فردوسي مشهد - مهندسي برق
22 دکتر سيدمحمدسعيد ماجدي فردوسي مشهد - مهندسي برق
23 دکترحسين معماريان تهران- مهندسي معدن
24 دكترعلي مقداري صنعتي شريف- مهندسي مکانيک
25 دکتر عباس ملکي صنعتي شريف- مهندسي انرژي
26 دکتر قوشه عابد هدتني فردوسي مشهد - مهندسي برق
27 دکتر کامبيز وفايي University of California, Riverside - مهندسي مکانيک
28 دکترمحمود يعقوبي شيراز- مهندسي مكانيك
29 Dr. Cecilia KY Chan Enhancement of teaching and learning - The University of Hong Kong


اعضاي کميته راهبردي:

رديف نام و نام خانوادگي دانشگاه- رشته
1 دکتر محمدرضا آهنچيان فردوسي مشهد - مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني
2 دکتر محمود احمديان صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- مهندسي برق
3 دکتر علي اشرفي زاده صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- مهندسي مکانيک
4 دکتر بابک امين شهيدي فردوسي مشهد - مهندسي شيمي
5 دکتر ابوالفضل باباخاني فردوسي مشهد - مهندسي متالورژي
6 دکتر عباس بازرگان تهران- علوم تربيتي
7 دکتر محمدرضا توکلي زاده فردوسي مشهد - مهندسي عمران
8 دكتر رضا حسيني ابرده صنعتي اميركبير- مهندسي مكانيك
9 دکتر محمد حسن پنجه شاهي تهران - مهندسي شيمي
10 دکتر حميدرضا پوررضا فردوسي مشهد - مهندسي کامپيوتر
11 دکتر رضا پيش قدم فردوسي مشهد - زبان و ادبيات انگليسي
12 دکتر جعفر توفيقي تربيت مدرس- مهندسي شيمي
13 دکتر پرويزجبه دارمارالاني تهران- مهندسي برق
14 دکتر علي حائريان اردکاني فردوسي مشهد - مهندسي متالورژي
15 دکتر جلال حجازي علم و صنعت ايران- مهندسي متالورژي
16 دکتر محسن حداد سبزواري فردوسي مشهد - مهندسي متالورژي
17 دکتر حبيب رجبي مشهدي فردوسي مشهد - مهندسي برق
18 دکتر جواد ساده فردوسي مشهد - مهندسي برق
19 مهندس حسين ساساني مديرعامل و عضوهيأت مديره شرکت ارزش آفرينان شبکه فراز
20 دکتر رحمت ستوده تهران- مهندسي شيمي
21 دکتر سعيد سهراب پور صنعتي شريف- مهندسي مکانيک
22 دکتر محمد شکرچي زاده تهران- مهندسي عمران
23 دكتر حميد رضا صفوي صنعتي اصفهان- مهندسي عمران
24 دکتر حسن ظهور صنعتي شريف- مهندسي مكانيك
25 دکتر محمد جواد عابديني شيراز- مهندسي عمران
26 دکتررضا فرجي دانا تهران- مهندسي برق
27 دکتر محمد کارآموز تهران- مهندسي عمران
28 دکتر طاهره کاغذچي صنعتي اميرکبير- مهندسي شيمي
29 دکتر مهرداد کدخدايان فردوسي مشهد - مهندسي مکانيک
30 دكتر محمود كمره اي تهران- مهندسي برق
31 دکتر بهروز گتميري تهران- مهندسي عمران
32 دکتر نصرت اله گرانپايه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- مهندسي برق
33 دکتر رضا لطفي فردوسي مشهد - مهندسي برق
34 دکترحسين معماريان تهران- مهندسي معدن
35 دكترعلي مقداري صنعتي شريف- مهندسي مکانيک
36 دکتر عباس ملکي صنعتي شريف- مهندسي انرژي
37 دکترمحمود موسوي مشهدي تهران- مهندسي مكانيك
38 دکتر محمدرضا مه پيکر فردوسي مشهد - مهندسي مکانيک
39 دکترمحمود يعقوبي شيراز- مهندسي مكانيكدبير اجرايي:  دکتر سيدمحمدسعيد ماجدي

دبير کميته انفورماتيک: دکتر عباس رسول­زادگان

دبير کميته ميزگردها و کارگاه­هاي آموزشي:  دکتر سمانه صاحبيان

دبير کميته مالي: مهندس علي مهريزي

مسئول دبيرخانه: مهندس سيدصالح سيدموسوي

مسئول طراحي و پشتيباني وب سايت: مهندس ديانا طهراني دهکردي

 


آدرس همايش

 براي هر گونه سوال درباره کنفرانس IICEE2019 مي توانيد از مسيرهاي ارتباطي زير استفاده کنيد:

مشهد - ميدان آزادي - دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده مهندسي - دبيرخانه ششمين همايش آموزش مهندسي ايران

تلفن: 05138806104

رايانامه: iicee2019@um.ac.ir

حاميان
logo isc_logo2 logo__1_ logo_1 a9


  تعداد بازدید کنندگان :71876
©2016 Ferdowsi University of Mashhad.