انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات:

31 تير ماه 1398

31 مرداد ماه 1398

8 شهريور ماه 1398

اعلام نتايج:

15 مهر ماه 1398

ارسال نسخه نهايي مقالات:

30 مهرماه 1398

مهلت ثبت نام:

10 آبان ماه 1398

تاريخ کنفرانس:

28-30 آبان ماه 1398

مهلت ارسال پيشنهاد کارگاه آموزشي:

15 تير ماه 1398

15 مرداد ماه 1398


   

ششمين همايش بين المللي آموزش مهندسي ايران با تاکيد بر "گذر از توسعه‌ي کمي به کيفي در آموزش مهندسي" در نظر دارد به منظور تبادل تجربيات و ارتقا سطح دانش تخصصي شرکت کنندگان اقدام به برگزاري تعدادي کارگاه آموزشي در زمينه هاي مرتبط با  محورهاي کنفرانس نمايد. لذا از متخصصان دعوت به عمل مي آيد، اهداف و مشخصات کارگاه آموزشي پيشنهادي خود را در فرم پيشنهاد کارگاه وارد نموده و از طريق ايميل کنفرانس به آدرس iicee2019@um.ac.ir ارسال کنند.

تاريخ هاي مهم

  • مهلت ارسال پيشنهاد کارگاه آموزشي: 1398/05/15
  • اعلام نتايج: 1398/06/31آدرس همايش

 براي هر گونه سوال درباره کنفرانس IICEE2019 مي توانيد از مسيرهاي ارتباطي زير استفاده کنيد:

مشهد - ميدان آزادي - دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده مهندسي - دبيرخانه ششمين همايش آموزش مهندسي ايران

تلفن: 05138806104

رايانامه: iicee2019@um.ac.ir

حاميان
logo isc_logo2


  تعداد بازدید کنندگان :16654
©2016 Ferdowsi University of Mashhad.